Kryefaqja

Kryefaqja

Produkte te reja

Produkte të reja

MIREMBAJTJA 

Prej 20 vitesh  celesi I suksesit eshte  marredhenia afatgjate me klientet. Ne ofrojme asistence teknike te personalizuar me staf te kualifikuar. 

Ne jemi te gatshem tju ndihmojme ne veshtiresite ne perdorim apo kujdesin ndaj pajisjeve.

Ju paraqitni te dhenat te plota tuajat dhe pajisjes dhe do te merrni pergjigje per problemin tuaj Brenda 3 diteve.

GARANCIA NUK PËRFSHIN 

a) Kontrollet periodike mirembajtjen sipas normes se perdorimit (pastrimii flitrave, baterite e telekomandes etj). 

b). Defektet e produktit qe shkaktohen nga:  

I. Defektet si pasoje e tensionit jo te rregullt (jashte normave teknike te lejuara per pajisjen).  

II. Demi i shkaktuar nga transporti apo zhvendosja e pakontestuar ne kohen e dorezimit.

III. Demi  qe shkaktohet si pasoje e mos mirembajtjes se pajisjes. 

IV. Demtimet si pasoje e agjenteve atmosferike. 

V. Demtimet e shkaktuara nga nderhyrja e personave te pa autorizuar nga ELEKTROTEK.  

Garancia nuk eshte e vlefshme per kondicioneret qe nuk montohen nga montuesit e autorizuar te  kompanise. Ne rast se klienti e monton paisjen me burimet e veta, kompania mban garanci vetem per pjeset, difektet e te cilave nuk lidhen me montimin e gabuar.  Kompania nuk sherben ne shtepine keto raste.