Kryefaqja

Kryefaqja

Produkte te reja

Produkte të reja

PAGESA ME KESTE 

IUTE CREDIT 

Ju mund te paraqiteni prane dyqanit me karte identiteti per te bere aplikimin online per te cilin merrni pergjigje per 10 minuta.

CREDINS BANK

Të gjithë klientët e CREDINS BANK që kanë një Kartë Krediti Visa mund të blejnë me këste në të gjitha Pos-et Credins:

Me 0% interes prane dyqanit deri ne  12 muaj 

Me 0% të gjitha pajisjet edhe ato në ofertë deri ne 12 muaj duke plotesuar nje aplikim prane dyqanit.

BKT

Të gjithë klientët e BKT që kanë një kartë PRIMA KESTE mund të blejnë me këste:

 Me 0% interes , deri ne 3 muaj, të gjitha pajisjet të cilat janë të përcaktuara dhe nuk janë në ofertë

Me interes të gjitha pajisjet der ne 12 muaj .

UNION BANK

Me 0% interes deri ne 12 muaj per te gjithe produktet qe nuk jane ne oferte.

Me interes per te gjithe produktet ne oferte.

Ju mund te paraqiteni prane dyqanit me karte identiteti te beni aplikimin dhe do te merrni pergjigje Brenda 3 diteve.